Kommunikationsmaterial

Här finns kommunikationsmaterial för kommuner som är engagerade i Vi Håller Rent-kampanjen 2018. Tillsammans kan vi nå ut och inspirera till skräpplockning i hela vårt avlånga land!

Bjud in skolor och förskolor

Uppmuntra skolor och förskolor i kommunen att vara med i Vi Håller Rent genom att skicka ut vår inbjudan.

Kontakt